viernes, 8 de noviembre de 2013

REFLEXIÓ INICIAL

Implicacions dels TIC a les àrees de llengua.
En primer lloc hauriem de reflexionar sobre els TIC. Les Tecnologies de la Informació i la comunicació es deriven de la Competència en el tractament de la informació i Competència Digital, que consisteix en disposar d'habilitats per cercar, obtenir, processar i comunicar informació i per transformar-la en coneixement.
El procés d'ensenyança-aprenentatge basat en competències suposa una nova realitat educativa, tant pel que fa a la concepció com a la metodologia didàctica.
El nostre objectiu com a docents no és crear recipients on és puguin emmagatzemar continguts, sinò facilitar l'aprenentatge autònom per part de l'*alumne.
És en aquest nou tipus d'aprenentage on els TIC és converteixen en una eina molt profitosa i necessària.
Tenint en compte la realitat educativa actual, els docents no podem assolir la diversitat de l'aula (i molt manco amb l'augment de les ràtios actuals). Es planteja la següent pregunta: Què podem fer?
Una solució és la incorporació progressiva de les TIC a l'aula. Avantatges com la possibilitat d'oferir materials adaptats, facilitar la tasca docent, crear un entorn més àgil i lúdic per l'alumne, despertar l'ínterès i, en definitiva, fer més atractiu el procés d'*ensenyança-aprenentatge.
Però no podem obviar que les TIC impliquen també una sèrie de requeriments: els centres, les aules i els alumnes i professors han de poder disposar de tota una sèrie de recursos digitals per poder aplicar correctament les TIC.
També s'ha de fer esment en l'atenció a la seguretat i la privacitat que comporta el maneig de les eines digitals (incidir en els perills d'un ús incorrecte de la informació digital).
En definitiva, la integració de les TIC a les àrees de llengua permetrà augmentar el rendiment i l'eficàcia de l'alumne, per una banda; i la productivitat i grau de satisfacció de la nostra tasca docent, per l'altra.
No hem d'oblidar que la nostra tasca docent és desenvolupa de manera paral·lela a la societat i la nostra societat actual de cada vegada és més digital. Si volem que els nostres alumnes siguin persones competents, hem d'incorporar les TIC a l'aula. Aquesta incorporació no ha d'esdevenir tans sols una obligatorietat (així com ho indica el curriculum) sinò que, en la situació actual de l'ensenyament, esdevé una necessitat.
Per acabar mágradaria compartir una darrera reflexió:
Toda innovación exige poder (capacidad, medios), saber hacer (competencia) y querer, por lo que lograr que los alumnos alcancen la competencia digital deseada exige un esfuerzo de toda la comunidad educativa.”
COMPETENCIA DIGITAL, Instituto de Tecnologías Educativas. Departamento de Proyectos Europeos. 25 de marzo 2011

No hay comentarios:

Publicar un comentario