martes, 10 de diciembre de 2013

REFLEXIONS FINALS

Com ja vaig dir a la meva presentació al fòrum, crec que l'aplicació de les TIC pot facilitar molt el procés ensenyança-aprenentatge, a més de fer-lo més atractiu i motivador. La utilització d'aquest ventall de possibilitats metodològiques ens ajudarà, sense cap dubte, a millorar la nostra feina i pot garantir un major grau d'èxit en l'ensenyament dels alumnes. 

Ara bé, s'ha de fer una reflexió. Aquestes eines tenen el perill de perdre el temps i els esforços en qüestions purament formals. Hem de ser conscients que aquestes noves metodologies han de contribuir a l'aprenentatge d'una serie de continguts teòrics i no s'han de reduir a aprendre només unes metodologies. Aquestes eines han de servir per aprendre uns continguts i no els continguts han de servir per aprendre unes eines. 

Feta aquesta reflexió, el més important és garantir el correcte desenvolupament del procés d'ensenyança-aprenentatge i les TIC poden ser, i de fet ho són, de gran utilitat.


No hay comentarios:

Publicar un comentario