martes, 19 de noviembre de 2013

ACTIVITAT 3. CONVERSAR

MÒDUL CONVERSAR: entrevista

Amb els alumnes de 2on d'ESO i a l'assignatura de Processos de Comunicació de Castellà, hem treballat la unitat didàctica: La ràdio.
Hem explicat els trets formals d'aquest mitjà de comunicació de masses, els tipus de programes, les diferents emissores i per materialitzar els continguts els hi he plantejat com a activitat, la creació d'un programa de ràdio.
El resultat ha estat molt eclèptic. És a dir, ha sortit de tot, però hi ha hagut una creació molt interessant i prou ben feta. I ha estat precisament aquesta producció, la que hem fet servir per convertir-la en audio. De fet, totes les hem gravades amb Audiocity, però aquest dos alumnes es varen emportar l'audio a casa per a acabar-lo de muntar, fer una capçelera i donar-li una forma completa de programa de ràdio.
El resultat és una entrevista entre un locutor i un admirador/expert de la música “metal”. Només dura 5 minuts, però formalment és molt completa.Aquí teniu l'enllaç a Podcast on podeu escoltar l'entrevista de RADIO METAL
ENTREVISTA RADIO METAL

ACTIVITAT 3. PARLAR

Mòdul Parlar


Estam treballant a classe les llegendes i per introduir el contingut els hi vaig contar la llegenda de "La chica de la curva". Perquè funcionàs el text vaig adaptar les coordenades espacio-temporals originals, que són molt ambigües e imprecises, i vaig introduir dades concretes i que els alumnes poguessin identificar i reconèixer com a pròpies del seu territori. Desgraciadament, a cada municipi sempre n'hi ha una carretera complicada i que te fama de perillosa. Així vaig crear un ambient de tensió prou gran perquè els agradàs la lectura. També he de reconèixer que qualsevol lectura de terror o misteri sempre els agrada.
Doncs bé, varem explicar les característiques formals de les llegendes, varem identificar els seus trets identificatius i varem proposar exemples de llegendes.
Tot d'una, em varen demanar la possibilitat de cercar més llegendes, sobretot urbanes, i llegir-les a classe.
I com molt sovint, ens hem d'adaptar als interessos dels alumnes, vaig improvisar una activitat d'expressió. Aquesta activitat consistia en explicar oralment una llegenda que ells havien cercat prèviament. Varen sortir al capdavant de l'aula i de forma individual o per parelles, varen contar la seva llegenda.
En aquest punt, he de confessar que per manca de temps i de recursos, no vaig tenir la possibilitat d'enregistrar en video l'activitat, per després avaluar-la col·lectivament.
Aquesta seria la meva proposta d'activitat corresponent al mòdul PARLAR. Consistiria en gravar una exposició oral dels alumnes. Haurien de cercar primer una llegenda, real o inventada, i després l'haurien d'explicar als seus companys.
He de dir que aquesta activitat està pensada per als alumnes de 1er d'ESO, però també es podria fer amb els de 3er, ja que correspon el mateix contingut teòric.

miércoles, 13 de noviembre de 2013

ACT. 2. LLEGIR. DICCIONARIO. MAPES CONCEPTUALS

Aquí os dejo una muestra de lo fácil que resulta trabajar con Bubbl.us. para elaborar mapas conceptuales.
Este corresponde a la actividad del Diccionario.


ACT. 2. LLEGIR. EL DICCIONARIO


L'activitat consistiria en llegir aquesta entrada de la Wikipèdia i fer un mapa conceptual mitjançant Bubbl.us. Desprès de crear el document els alumnes hauran de dessar o imprimir el document i lliurar-lo al professor.
Aquesta activitat està pensada per alumnes de 1er d'ESO i pertany als continguts de l'assignatura de Llengua i literatura castellana.


OBJECTIUS
  • Desenvolupar la capacitat de comprensió lectora.
  • Llegir de forma expressiva i comprensiva textos expositius.
  • Sintetitzar la informació dels textos per mitjà d'esquemes.
  • Conèixer i usar els procediments adequats per a la realització d'esquemes.
  • Conèixer i usar els procediments adequats per a la realització de mapes conceptuals.
  • Conèixer el diccionari i la seva diversitat tipològica.
CONTINGUTS
  • L'esquema. Formes de representació.
  • Els diccionaris. Les seves classes.
  • El mapa conceptual. Les seves classes.METODOLOGIA
Es farà servir l'article de la Wikipèdia corresponent a l'entrada “diccionario”. A partir d'aquest text es farà una lectura reflexiva de les idees principals i secundàries. A continuació es farà un petit esquema a la llibreta donant-li una forma jeràrquica per a que quedin reflectides les idees principals i secundàries del text. L'objectiu final es crear una mapa conceptual mitjançant l'eina digital Bubbl.us. En aquest document que els alumnes hauran d'imprimir ha de quedar reflectit els següents apartats o nuclis d'informació: definició, utilitat, característiques, parts d'una entrada i classes de diccionaris.
Aquesta activitat està pensada per realitzar-la en una única sessió, tenint en compte que ja s'hauria d'haver explicat prèviament els conceptes establerts per realitzar-la correctament.
El lliurament del mapa conceptual es podrà realitzar a la següent sessió.

ACT. 2. ESCOLTAR. ASÍ ESTOY YO SIN TI. IMATGESACT. 2. ESCOLTAR. ASÍ ESTOY YO SIN TI

L'activitat està plantejada per alumnes de 1er d'ESO. Correspon a la unitat didàctica El Adjetivo Calificativo de l'assignatura de llengua castellana i literatura.
L'activitat proposada és posterior a l'explicació dels continguts relatius a la teoria dels adjectius i serviria com a reforç dels continguts plantejats.
Aprofitant que tenim una sessió de l'assignatura a darrera hora (7na hora) vaig considerar oportú fer qualque cosa diferent i que fos entretenguda. A més coincidint amb la festivitat de San Valentín vaig decidir que no podia desaprofitar aquesta oportunitat ja es tracta d'una cançó on es manifestat perfectament el sentiment amorós (encara que no en la seva expressió més positiva).
Doncs be, l'activitat consistia en reproduir tres vegades la cançó de Joaquin Sabina, “Así estoy yo sin ti”, fent servir la pissarra digital i el servidor de Youtube. Els alumnes havien d'apuntar tots els adjectius calificatius que poguessin identificar a la cançó i fer un llistat de tots ells. Després, amb tots els adjectius localitzats, havien de fer el núvol de paraules mitjançant el WORDLE. En aquest moment he de dir que varem poder utilitzar els ultraportàtils que tenim a l'aula. També he de concretar que per fer més dinàmica l'activitat els alumnes es varen agrupar de tres en tres. Per tant, varen poder compartir resultats diferents.
Aquí queda reflectit l'enllaç de Youtube de la cançó de Sabina, així com la lletra de la mateixa que vaig servir per avaluar l'activitat.
La veritat és que va ser una activitat prou motivant i engrescadora tant pels alumnes com per a mi. He de confessar que va ser una darrera sessió bastant entretenguda.

viernes, 8 de noviembre de 2013

REFLEXIÓ INICIAL

Implicacions dels TIC a les àrees de llengua.
En primer lloc hauriem de reflexionar sobre els TIC. Les Tecnologies de la Informació i la comunicació es deriven de la Competència en el tractament de la informació i Competència Digital, que consisteix en disposar d'habilitats per cercar, obtenir, processar i comunicar informació i per transformar-la en coneixement.
El procés d'ensenyança-aprenentatge basat en competències suposa una nova realitat educativa, tant pel que fa a la concepció com a la metodologia didàctica.
El nostre objectiu com a docents no és crear recipients on és puguin emmagatzemar continguts, sinò facilitar l'aprenentatge autònom per part de l'*alumne.
És en aquest nou tipus d'aprenentage on els TIC és converteixen en una eina molt profitosa i necessària.
Tenint en compte la realitat educativa actual, els docents no podem assolir la diversitat de l'aula (i molt manco amb l'augment de les ràtios actuals). Es planteja la següent pregunta: Què podem fer?
Una solució és la incorporació progressiva de les TIC a l'aula. Avantatges com la possibilitat d'oferir materials adaptats, facilitar la tasca docent, crear un entorn més àgil i lúdic per l'alumne, despertar l'ínterès i, en definitiva, fer més atractiu el procés d'*ensenyança-aprenentatge.
Però no podem obviar que les TIC impliquen també una sèrie de requeriments: els centres, les aules i els alumnes i professors han de poder disposar de tota una sèrie de recursos digitals per poder aplicar correctament les TIC.
També s'ha de fer esment en l'atenció a la seguretat i la privacitat que comporta el maneig de les eines digitals (incidir en els perills d'un ús incorrecte de la informació digital).
En definitiva, la integració de les TIC a les àrees de llengua permetrà augmentar el rendiment i l'eficàcia de l'alumne, per una banda; i la productivitat i grau de satisfacció de la nostra tasca docent, per l'altra.
No hem d'oblidar que la nostra tasca docent és desenvolupa de manera paral·lela a la societat i la nostra societat actual de cada vegada és més digital. Si volem que els nostres alumnes siguin persones competents, hem d'incorporar les TIC a l'aula. Aquesta incorporació no ha d'esdevenir tans sols una obligatorietat (així com ho indica el curriculum) sinò que, en la situació actual de l'ensenyament, esdevé una necessitat.
Per acabar mágradaria compartir una darrera reflexió:
Toda innovación exige poder (capacidad, medios), saber hacer (competencia) y querer, por lo que lograr que los alumnos alcancen la competencia digital deseada exige un esfuerzo de toda la comunidad educativa.”
COMPETENCIA DIGITAL, Instituto de Tecnologías Educativas. Departamento de Proyectos Europeos. 25 de marzo 2011